Open menu

Aansprakelijkheidsverzekering voor NGTV-leden

Vragen? 010 - 288 44 86
Aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook voor tolken?

Auteur: Jan Machiel Butter, NGTV, gepubliceerd in Linguaan 2015|4, blz. 34.

Een paar maanden terug kwam de vraag binnen of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor NGTV-leden ook geschikt was voor tolken. Wat daarbij onder meer voor verwarring zorgde, was het feit dat bij sommige leden de gedachte leefde dat de BAV in hoge mate was gekoppeld aan de algemene voorwaarden van het NGTV. En waren die laatste niet toegespitst op vertalers?

Om met de eerste vraag te beginnen: jazeker, de BAV is evenzeer bedoeld voor tolken als voor vertalers. Bij de onderhandelingen met de verzekeringsmakelaar is voortdurend uitgegaan van een product dat geschikt moest zijn voor beide disciplines. Immers, veel leden combineren het tolken met het vertalen, en het is bepaald niet de bedoeling dat men voor beide activiteiten verschillende verzekeringen moet afsluiten.

Het antwoord op de tweede vraag ligt wat gecompliceerder: ja, de algemene voorwaarden van het NGTV zijn toegespitst op vertalers, maar nee, dit heeft géén implicaties voor de verzekering. Sterker nog, het NGTV heeft expliciet afgedwongen dat de verzekeringnemer niet verplicht is om algemene voorwaarden te voeren. Veel grote bureaus leggen raamcontracten voor aan hun vertalers/tolken. Door een dergelijk contract te ondertekenen, geeft u feitelijk uw algemene voorwaarden op, voor zover u die al voert. Dat mag niets uitmaken voor de verzekering en dat doet het ook niet. Dit laatste geldt des te meer voor tolken: met het probleem van de grote bemiddelaars en hun contracten worden tolken misschien nog wel meer geconfronteerd dan vertalers.

Maar hoe zit het dan met die algemene voorwaarden? De verzekeraar – en zij wordt hierin gesteund door het NGTV – moedigt alle verzekeringsnemers aan om zo veel mogelijk de eigen algemene voorwaarden te voeren. Dat versterkt uw positie. De voorwaarden die u voert, kunnen die van het NGTV zijn, al dan niet aangepast, of geheel eigen voorwaarden. Dat maakt voor de verzekering geen verschil. Komt u echter in een situatie terecht waarin u uw algemene voorwaarden niet langer kunt doorzetten, niet op de juiste wijze ter hand heeft gesteld of niet van toepassing heeft verklaard, dan levert dit geen enkel probleem op voor uw verzekering. U blijft gewoon gedekt.

Wat rest, is de vraag of de BAV en de daaraan gekoppelde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ook van belang is voor tolken. Dat is uiteraard aan ieder lid om zelf af te wegen. Ik zou in dit verband willen verwijzen naar de twee artikelen hierover die in het zomer- en het herfstnummer van de Linguaan van dit jaar hebben gestaan. Met name het vraag- en antwoordartikel van advocaat Marco Anink is buitgewoon behulpzaam voor deze afweging.

Een paar punten moet misschien even worden toegelicht. Nog afgezien van het feit dat veel tolken ook vertaalwerkzaamheden verrichten, en dus sowieso dekking als vertaler behoeven, is het belangrijk om te beseffen dat een tolk net zo goed aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsmatige fouten als een vertaler. Daarvoor hoeft het feit dat de fout niet altijd zwart op wit staat, niets uit te maken. Dat kan hoogstens gevolgen hebben voor de bewijspositie, indien de vertolking niet is opgenomen. De BAV is bedoeld om gedekt te zijn tegen alle mogelijke beroepsfouten, ongeacht of dit een vertaalfout (schriftelijk) of een tolkfout (mondeling) betreft.

Wat verder moet worden benadrukt, is dat tolken veel meer dan vertalers behoefte hebben aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Tolken komen veel meer buiten de deur en verrichten een groot deel van hun werk bij de klant (of de indirecte klant). Dan is het risico op materiële schade die u bij de bedrijfsuitoefening veroorzaakt, uiteraard een stuk groter.

Uiteindelijk is de keuze geheel aan u: u kunt zich al dan niet verzekeren en u kunt natuurlijk ook voor een andere beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kiezen. Het huidige aanbod voor NGTV-leden is echter nadrukkelijk bedoeld voor tolken, vertalers en tolken-vertalers.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Roos, Schouten Zekerheid via
010 - 288 44 86 of stuur Nicolette Roos een e-mail.