Waarom een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar zijn voor u als tolk of vertaler