Open menu

Aansprakelijkheidsverzekering voor NGTV-leden

Vragen? 010 - 288 44 86
Aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op maat voor tolken en vertalers

De aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers van Schouten Zekerheid kent twee dekkingen:

Bedrijfsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers dekt de kosten voor materiële schade en/of letsel.

Voorbeeld
Een klant komt bij u op bezoek, glijdt uit over de vloer die net gedweild is en breekt zijn rug. Omdat u waarschijnlijk veel vanuit huis werkt is uw risico op een dergelijke schade klein en de premie dus laag.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor de tolk en vertaler dekt de kosten als iemand u financieel aansprakelijk stelt. Deze verzekering is voor u erg belangrijk omdat u als tolk of vertaler een groot risico loopt op immateriële schade.

Voorbeeld
Tijdens een gesprek waar u als tolk optreedt wordt afgesproken dat op 13 mei producten geleverd worden. U vertaalt dit per ongeluk als 31 mei. Hierdoor ontstaat vertraging in de verkoop en de verkopende partij eist van u een compensatie vanwege gemiste omzetopbrengsten. Met de BAV dekt u zich in voor deze kosten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Roos, Schouten Zekerheid via
010 - 288 44 86 of stuur Nicolette Roos een e-mail.